ANDVISORY 360 FINANCIAL SERVICES ASF

La tranquil·litat financera
comença amb un assessorament expert

Planificació

Enfocament de llarg termini per maximitzar el seu patrimoni en cada generació

Assessorament

Anàlisi global del mercat per localitzar oportunitats en diferents actius, països i sectors

Independència

Arquitectura oberta i independent, visió imparcial i objectiva, sense conflictes d'interès

A Andvisory 360 busquem maximitzar la rendibilitat del seu patrimoni, equilibrant el risc i la liquiditat en funció del temps

Procés d'inversió

1. Avaluació del perfil de risc
2. Definició dels objectius financers
3. Determinació de l'asset allocation
4. Configuració de la cartera d'inversió
5. Implementació
6. Seguiment i reporting

Metodologia

A Andvisory 360 utilitzem un enfocament nucli-satèl·lit dinàmic consistent en establir unes bases sòlides que assentin el llarg termini i es complementi amb posicions temàtiques que permetin a la cartera adaptar-se als diferents moments de mercat

L'èxit financer no és una qüestió de sort,
sinó de planificació estratègica.

Contacte

Carrer Babot Camp 15,
5-2, AD500 Andorra la Vella
Andorra

Andvisory 360 Financial Services ASF
Entitat d'assessorament financer autoritzada
i regulada per l'Autoritat Financera Andorrana
Número de registre: ASF-04/23